Uutiset

TKJ`n vuosikokous 10.02.2019 klo. 14.00

Tervetuloa TKJ`n vuosikokous Sunnuntaina 10.02.2019 klo. 14.00 (Tenniscenter, Pietarsaari) Kahvitarjoilu.

Jakobstads Tennisklubb rf – Pietarsaaren Tenniskerho ry

Årsmöte – Vuosikokous 10.2.2019 kl. 14.00 Tennishallen.

(Klubbrummet Tennishalli, klubihuone).

 1. Årsmötet öppnas av ordförande Lars-Erik Strömberg. Kokouksen avaus.
 2. Årsmötet konstateras lagligt och beslutförbart. Närvarande konstateras. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteanminen. Todetaan läsnäolijat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Val av protokolljusterare. Pöytäkirjatarkastajien valinta.
 5. Föredras bokslutet, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittely.
 6. Fastställande av bokslutet. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Styrelsen och de redovisningsskyldigas ansvarsfrihet. Vastuuvapauden myöntäminen.
 8. Medlemsavgiften föreslås till 30 euro, Under 18 år 20 euro. Jäsenmaksun vahvistaminen.
 9. Val av ordförande, viceordförande samt 4 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 4 hallituksen jäsenten valinta sekä 2 varajäsentä.
 10. Val av verksamhetsgranskare. Toiminnantarkastajien valinta.
 11. Budget och verksamhetsplan för 2019. Budjetti ja toimintasuunnitelma.
 12. Övriga ärenden. Muut asiat.
 13. Mötets avslutande. Kokouksen päättäminen.