Kontaktuppgifter

TKJ rf
Baggholmsvägen 1
68630 Jakobstad

Styrelsemedlemmar 2020

Ordförande:
Kaj Stenman
tel. 050 361 9571

Viceordförande:
Lars-Erik Strömberg
tel. 050 380 2930

Sekretare:
Johan Lind
tel. 046 876 0526

Kassör:
Joakim Järn
tel. 044 781 5339

Medlemmar:
Diana Kass
tel. 050 581 4939

Patrick Björklund
tel. 050 308 3664