Kontaktuppgifter

TKJ rf
Baggholmsvägen 1
68630 Jakobstad

Styrelsemedlemmar 2019

Ordförande:
Ann-Christine Bjon
tel. 044 321 6114

Viceordförande:
Kaj Stenman
tel. 050 361 9571

Sekretare:
Johan Lind
tel. 046 876 0526

Kassör:
Joakim Järn
tel. 044 781 5339

Medlemmar:
Diana Kass
tel. 050 581 4939

Lars-Erik Strömberg
tel. 050 380 2930