TKJ månadsbrev, mars 2023

Hej alla tennisklubbsmedlemmar!

Ett nytt tennisår har börjat och den nya styrelsen som valdes på årsmötet har börjat planera klubbens verksamhetsplan för åren 2023-24.

Ordförande                                        Olli Ahava                                           040-5852 486 olli.ahava@hotmail.com

Viceordförande                              Patrick Björklund                          050-3083 664 putti.bjorklund@gmail.com

Sekreterare                                        Magnus Berglund                          +46 709402 566 magnus.berglund@kinglet.se

Kassör                                                   Joakim Järn                                       044-7815 339 joakim.jarn@katterno.fi

Medlem                                               Diana Kass                                          050-5814 939 diana.kass@ovph.fi

Medlem                                               Christer Björklund                        044-2310 803 christer.bjorklund80@gmail.com

Verksamhetsplanen fokuserar på klubbens tjänster för medlemmarna. Hur kan vi utveckla tenniskulturen i vår klubb och samtidigt skapa trevliga och givande stunder i tennisen för klubbens medlemmar? Dessa frågor ingår i planeringen av vår verksamhet och vi hoppas framför allt att ha så många medlemmar som möjligt involverade i vår verksamhet.

Vårt fokus ligger fortfarande på juniorverksamheten, som började ganska bra för ett år sedan. I år är planen att ha juniorträningar året runt och om möjligt öka antalet träningstillfällen för ungdomarna.

Vid årsmötet beslutades att klubbens anslutningsavgift skulle vara oförändrad: medlemmar 30 € och juniorer 20 €. Genom att betala medlemsavgiften får du många fördelar, så gå med:

  • Du kan delta i föreningens träningsverksamhet och arrangemang
  • Du kan spela gratis sommartid utomhus på UPM-planerna
  • Du kan spela till förmånligare timpris inomhus i Tenniscenter
  • Du kan representera föreningen i olika tennistävlingar
  • Du kan delta i tennisevenemang som tennisförbundet arrangerar
  • Du kan ta en försäkring i samband med din spellicens vid behov
  • Du kan läsa Tennislehti på internet
  • Du kan skola dig själv till att undervisa tennis eller att bli en tennistränare
  • Du kan testa hur dina egna spelkunskaper räcker på föreningens nivå, regional nivå eller på nationell nivå
  • Du kan hitta andra spelare till singel-, dubbel- och mixedspel via klubbens andra medlemmar.

I bilagan hittar du betalningsinstruktioner! Tack

Om du har några förslag och synpunkter till klubben, vänligen kontakta styrelsemedlemmarna.

På TKJ’s styrelsens vägnar

Olli Ahava

Ordförande