Segrare i skinkdubbeln 2020

Skinkdubbeln 2020 vanns av Olli Ahava/Mikko Pesola som i finalen slog Michael Nylund/Per-Erik Nyrönen 5-5 w.o.