Spelinstruktioner vid spel på UPM planer på grund av Corona

Dubbelspel bör undvikas eftersom minimiavståndet på 2 m är svår att uppnå.

Obs. metallytor får ej röras utan handskar.

Porten öppnas med egen nyckel. Använd handskar.

Reservnyckel finns ej i år att tillgå från garaget.

Öppning kan beställas på tel. 0400 362 191 i förhand.

Roskkorgarna är borttagna. Allt som man tar med sig till planen tar man även med hem då man lämnar planen.

Spelarnas namn skall skrivas tydligt på listan.

Spelarna skall vara UPM anställda eller TKJ medlemmar.

Undvik att spotta på tennisplanen.

Rekommendation att alla tar med eget desinfektionsmedel och desinficerar händerna före man går in på planen.

Kom ihåg skyddsavståndet på min. 2 meter.

Reserveringsboken finns i lådan.

Drag planen efter spelet. Vidrör inte redskapen utan handskar eller före desinficeringen av händerna.

Inget spel efter klockan 22.

Vänta på er tur utanför planen.

Kom ihåg allmänna coronadirektiv:  spelarna bör kunna spåras om nåt händer.

Tilläggsinfo Kenneth Fors tel. 040 585 2149